กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

:: กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2563 :: คลิ๊กอ่าน!!!
:: กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2562 :: คลิ๊กอ่าน!!!
:: กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2561 :: คลิ๊กอ่าน!!!
:: กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปี 2560 :: คลิ๊กอ่าน!!!