คำแนะนำการยื่นอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535

 

:: คำแนะนำการยื่นอุทธรณ์ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..

 

การสร้างความโปร่งใส สรข.2 กรอ.

 

:: คำสั่งสำนักโรงงานอุตสาหกรรมรายสาขา 2 ที่ 1/2557 เรื่อง มอบหมายการรับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียน คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..
:: ขั้นตอนการพิจารณาอนุญาต ประกอบ/ขยาย กิจการโรงงาน คลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่..