รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย[ฉบับชั่วคราว]พุทธศักราช 2548

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย[ฉบับชั่วคราว]พุทธศักราช 2548

23 พฤศจิกายน 2560 Off By ผู้ดูแลเว็บไซต์
Title:      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย[ฉบับชั่วคราว]พุทธศักราช ๒๕๔๙
Categories:      คู่มือ
BookID:      34
Authors:      ธีระพล อรุณะกสิกร,นิมล เรืองตื้อ,ปฏินันท์ สันติเมทนีดล,ไพฑูรย์ นาคฉ่ำ,สถาพร ลิ้มมณี,สุรศักดิ์ วาจาสิทธิ์,สุริยการต์ ชัยเนตร
ISBN-10(13):      974-288-476-5
Publisher:      สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด
Publication date:      01-01-1970
Number of pages:      26