หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ)อุตสาหกรรมโรงสีข้าว

หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ)อุตสาหกรรมโรงสีข้าว

23 พฤศจิกายน 2560 Off By ผู้ดูแลเว็บไซต์
Title:      หลักปฏิบัติเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด(การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการป้องกันมลพิษ)อุตสาหกรรมโรงสีข้าว
Categories:      คู่มือ
BookID:      7
Authors:      กลุ่มเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
ISBN-10(13):      978-161-714810-6
Publisher:      สุเทพการพิมพ์
Publication date:      01-01-1970
Edition:      1
Number of pages:      143