ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste

ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-waste

12 กันยายน 2561 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ เป็นขยะที่เกิดขึ้นได้ จากบ้านเรือน หรือ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กหรอนิกส์ที่ไม่ใช้แลเวลาเช่นโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ แบตเตอรี่ ขยะเหล่านี้มีทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย หากไม่มีวิธีการกำจัดอย่างเหมาะมอาจมีสารเคมีรั่วไหลจนก่อให้เกิดมลพิษกับได้