ผลสำเร็จโครงการความร่วมมือลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ลดการใช้สารทำความเย็น HCFC-22

ผลสำเร็จโครงการความร่วมมือลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ลดการใช้สารทำความเย็น HCFC-22

23 พฤศจิกายน 2560 Off By ผู้ดูแลเว็บไซต์