3 สาระน่ารู้เกี่ยวกับโครงการ CSR-DIW

3 สาระน่ารู้เกี่ยวกับโครงการ CSR-DIW

13 กันยายน 2561 Off By กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

3 สาระน่ารู้เกี่ยวกับโครงการ CSR-DIW กรมโรงงานอุตสาหกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคม เพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน รวมพลังเป็นหนึ่ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกับชุมชน สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน