ข่าวสารน่ารู้

 • โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม
  และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก
  การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

  วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้นางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา "โครงการศึกษาแนวทางการบูรณาการระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไกการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานในภาคอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562"

  Posted at 12 มิถุนายน 2019 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment
 • อธิบดีกรมโรงงานลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ(MOU) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 โรงงานและที่ปรึกษาโครงการ

  วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ(MOU) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 31 โรงงานและที่ปรึกษาโครงการ โดยมีนายกัปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีส่งแวดล้อมโรงงาน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เข้าร่วมโครงการฯ

  Posted at 2 มีนาคม 2019 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment
 • รปอ. เปิดงาน “อุตสาหกรรมรักษ์ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

  วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ชามาตย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดงาน "อุตสาหกรรมรักษ์ดินเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" และการสัมมนาชี้แจงโครงการรายงานข้อมูลตามกฎหมายควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ภายในงานยังมีการ บรรยาย เรื่อง ประกอบกิจการอย่างไร ให้ทรัพยากรดินปลอดภัยและยั่งยืน โดยวิทยากร นางนพลักษณ์ ศุภธนสินเขษม ผู้อำนวยการกลุ่มมลพิษดิน ณ ห้องประชุม ไฮเดรนเยียร์ โรงแรมทีเคพาเลช ถนนแจ้งวัฒนะ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิกเษก และจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ในการกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 ให้โรงงานอุตสาหกรรมประกอบกิจการโดยไม่ก่อผลกระทบต่อทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม

  Posted at 15 กุมภาพันธ์ 2019 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment
 • PM 2.5 กับอุตสาหกรรม

  PM 2.5 กับอุตสาหกรรม

  Posted at 5 กุมภาพันธ์ 2019 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment
 • แบบฟอร์มสรุปผลการประชุม/สัมมนา

  แบบฟอร์มสรุปผลการประชุม/สัมมนา

  Posted at 29 พฤศจิกายน 2018 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment