ข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

News

กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของคณะผู้เชี่ยวชาญต่อการปรับปรุงกฎหมายมลพิษอากาศ จากโรงงานอุตสาหกรรม และแนวทางการควบคุมการระบายมลพิษจากการเผาไหม้

Posted at 17 มิถุนายน 2016 | By : | Categories : ข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม | 0 Comment
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญต่อการปรับปรุงกฎหมายมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม และแนวทางการควบคุมการระบายมลพิษจากการเผาไหม้
         วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.   กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะผู้เชี่ยวชาญต่อการปรับปรุงกฎหมายมลพิษอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม และแนวทางการควบคุมการระบายมลพิษจากการเผาไหม้ โดยมี ดร.ศิรกาญจน์ เหลืองสกุล ผู้อำนวยการส่วนมลพิษอากาศ สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม เพื่อปรับปรุงกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยการระบายมลพิษอากาศให้ได้ค่ามาตรฐานการผลิตทั่วไป และการเผาไหม้เชื้อเพลิง รวมถึงค่ามาตรฐานเฉพาะประเภทโรงงานด้วย ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร