ข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

News

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำฯ

Posted at 27 พฤษภาคม 2016 | By : | Categories : ข่าวสารกรมโรงงานอุตสาหกรรม | 0 Comment
กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำฯ
        สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน  กรมโรงงงานอุตสาหกรรม ได้จัดการฝึกอบรม "โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำในการควบคุมดูแลการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตสีเขียวให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน) ปีงบประมาณ 2559" ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2559 (หลักสูตร 2 วัน) ให้แก่ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และควบคุมการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมกว่า 200 ราย ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี