ข่าวสารประจำกอง

News

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแล โรงงานด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการมลพิษอากาศ

Posted at 3 กุมภาพันธ์ 2017 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment

กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดย สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน ได้มอบหมายให้ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จัดประชุมชี้แจงโครงการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการมลพิษอากาศ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและกลไกในการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมด้านสิ่งแวดล้อม) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมสมเจตน์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานโครงการ โดยมีนายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนางคนึงนิจ ทยายุทธ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง กล่าวมอบนโยบายแก่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในจังหวัดระยอง และมีนายปริญญา มณีวงศ์ รักษาการนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และในการประชุมชี้แจงโครงการฯ ครั้งนี้มีผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงปิโตรเคมี เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นจำนวน 70 คน

 

1486090413897

 

1486090413866

 

1486090413902

 

 

1486090413907