ข่าวสารประจำกอง

News

การสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมรักษาคุณภาพดิน
และน้ำใต้ดินในประเทศไทย

Posted at 18 ธันวาคม 2019 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการส่งเสริมรักษาคุณภาพดินและน้ำใต้ดินในประเทศไทย โดยมีนางสาวพะเยาว์ คำมุข ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน กล่าวรายงาน