ข่าวสารประจำกอง

News

ประชุมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน

Posted at 25 ตุลาคม 2016 | By : | Categories : ข่าวสารประจำกอง | 0 Comment

สนส.กรอ. ได้รับอนุมัติให้จัดถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม กรอ.509 ระหว่างเวลา 09.00-12.00น. เพื่อให้หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานสนันสนุนทาวงวิชาการภายใต้ กรอ. ที่ต้องดำเนินการเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับกฏกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ.2559 มีความเข้าใจและเชื่อมั่นในการกำกับดูแลและแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว001

002

003