ประชาสัมพันธ์ กวภ.


ภาพกิจกรรมกวภ.

  • วันที่ 25 มิถุนายน 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดย ผอ.สันติ สิทธิเลิศพิศาล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผอ.จินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาภูมิสารสนเทศร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุม 5 ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ศักยภาพห้องปฏิบัติการ กวภ.

ขออภัยในความไม่สะดวกอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

เอกสารการให้บริการ กวภ.

 ขออภัยในความไม่สะดวกอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

Image

การจำหน่ายและการสั่งซื้อหนังสือมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ทดสอบมลพิษน้ำ

สื่อสร้างสรรค์ กวภ.

1.การวิเคราะห์หาค่า COD โดยวิธี Closed Reflux/Titrimetic Method (ศวภ.ตอ.)

2.การวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันและไขมัน (ศวภ.ตอ.)

3.การวิเคราะห์สี color ในน้ำเสีย ด้วยวิธี ADMI  (ศวภ.ตอ.)

4.การเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) (ศวภ.ตอ.)

5.วีดีทัศน์โครงการอุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์รักษ์แม่น้ำ ปีที่ ๙ (กวภ.)