ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Important!

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้ง 6 แห่ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการใช้งานเครื่องมือตรวจวัดคุภาพอากาศ และการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ชุดเก็บตัวอย่างฝุ่น         ละลองจากปล่องระบายแบบ Automatic isokinetic sampling ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

Important!

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายศิระ  จันทร์เฉิด  ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือและขอความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและการปฎิบัติของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ในข้อหารือแก่ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยมลภาวะ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 5 ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวนทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

Important!

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางริกาญจน์ ฉัตรสกุลวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เป็นผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม การประชุม เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์สินค้ากรมสรรพสามิต ครั้งที่ 1/2563

Important!

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2562 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายศุภชัย โปฎก ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน1 นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม จาก กร.1 กอน. และ กวภ. ร่วมลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบปัญหามลพิษด้านกลิ่น บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ. อ่างทอง ซึ่งโรงงานประกอบกิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์โซเดียมซัลเฟต กรดกำมะถันและคาร์บอนไดซัลไฟต์ และเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน

   

Important!

วันที่​ 16-17​ สิงหาคม​ 2562​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาการพัฒนากระบวนงานการเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ​กระบวนการพัฒนางานเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ ​บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน ในยุค 4.0”  โดย นางจินดา  เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน บรรยาย การใช้งานระบบฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน  โดย นายศิระ จันทร์เฉิด ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน บรรยาย การใช้งานระบบจัดส่งรายงานผลการตรวจวัด  วิเคราะห์มลพิษน้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-report) โดย นางเนตรนภา  ครโสภา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ​ โรงแรมพินนาเคิล​ ​แกรนด์​​ จอม​เทียน​ รีสอร์ท​ พัทยา​ จ.ชลบุรี​ โดยมีเจ้าหน้าที่กองวิจัยและ​ภัยมลพิษโรงงาน​จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ