ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

Important!

วันที่​ 16-17​ สิงหาคม​ 2562​ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดสัมมนาการพัฒนากระบวนงานการเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ ตามโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ​กระบวนการพัฒนางานเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน​ ​บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน ในยุค 4.0”  โดย นางจินดา  เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน บรรยาย การใช้งานระบบฐานข้อมูลในการเฝ้าระวังมลพิษโรงงาน  โดย นายศิระ จันทร์เฉิด ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน บรรยาย การใช้งานระบบจัดส่งรายงานผลการตรวจวัด  วิเคราะห์มลพิษน้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-report) โดย นางเนตรนภา  ครโสภา  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ​ โรงแรมพินนาเคิล​ ​แกรนด์​​ จอม​เทียน​ รีสอร์ท​ พัทยา​ จ.ชลบุรี​ โดยมีเจ้าหน้าที่กองวิจัยและ​ภัยมลพิษโรงงาน​จากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ