กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

 

 

Important!

วันที่ 19-20 ​​ส.ค. 2562 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการเข้าตรวจกำกับห้องปฏิบัติการ​และให้คำแนะนำให้ปฏิบัติการตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนพ.ศ. 2560

Important!

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง บริษัท แบตเตอรี่ เวิลด์ กรีน

 

Important!

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม