กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

 

 

 

Important!

 เมื่อวันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ และตรวจวัดคุภาพอากาศโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ในจังหวัดอ่างทอง ภายใต้โครงการติดตามเฝ้าระวังเตือนภัยมลพิษโรงงานใน พื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Important!

วันที่ 19-20 ​​ส.ค. 2562 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการเข้าตรวจกำกับห้องปฏิบัติการ​และให้คำแนะนำให้ปฏิบัติการตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนพ.ศ. 2560

Important!

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ ลงพื้นที่เก็บตัวอย่าง บริษัท แบตเตอรี่ เวิลด์ กรีน

 

Important!

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 เทคนิคการเก็บตัวอย่างน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรม