กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

 

 

 

 

Important!

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 กลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

Important!

วันที่ 29 ส.ค.62 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมต.อก.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการนี้ท่านรองบรรจง สุกรีฑา ได้นำคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม โดยมีนางจินดา เตซะศรินทร์ ผอ.กวภ. และนายศิระ จันทร์เฉิด ผอ.กฝม. ให้การต้อนรับและแนะเยี่ยมชมศูนย์เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม

       

Important!

วันนี้ 18 มิ.ย. 2562 นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำนายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน นางสุชาดา ดิษยวรรธนะ เลขานุการกรม และนายศิระ จันทร์เฉิด ผู้อำนวยการกลุ่มเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมสื่อมวลชน รับมอบรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่เป็นคันที่ 3 จากบริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งรถตรวจวัดคุณภาพอากาศเคลื่อนที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินนโยบายตรวจสอบการระบายมลพิษโรงงานทั่วประเทศอย่างเข้มงวด