กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว

วันที่ 30 ก.ค. -2 ส.ค. 2562 ได้ดำเนินการตามโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป/ ตัวอย่างน้ำทิ้ง เขตประกอบการอุตสาหกรรม สวนหนองบอน ซื่งโรงงานส่วนใหญ่ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก จ.ชลบุรี โดยได้เก็บตัวอย่างอากาศ (voc) จำนวน 2 จุด แล้วตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 1 ตัวอย่าง

กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วดำเนินโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป/คุณภาพน้ำ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ซันโย จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 26-28 มิ.ย. 2562

   

กลุ่มปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินโครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป/คุณภาพน้ำ ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 2562

วันที่ 19 มิ.ย.2562 เวลา 10.30 น. กวภ.เข้ารับฟังเพื่อหารือความคืบหน้า การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ (PM 2.5) เพื่อจัดทำ Air Pollutant Mapping ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม