ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

Important!

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายโรงงาน บริษัท แน็ค ส. เจริญกิจ จำกัด ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
 

Important!

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ร่วมกับ กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 (ส่วนที่ 5) และ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เข้าตรวจวัดฝุ่นละลอง และก๊าซในบรรยากาศ  บริษัท น้ำตาล ราชบุรี จำกัด และ บริษัท ราชบุรีเอทานอล จำกัด ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Important!

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริษัท นิวพรอสเพอริตี้เบลท์ติ้ง จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม