ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

Important!

วันที่ 14 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายนเรศวร์ ตรียงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยนางพรทิพา อัครสุต อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และนายเทิด อักษรทอง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกันตรวจสอบเชิงแนะนำแก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับข้อเท็จจริง จากกรณีประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงงาน ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการโรงงาน ที่ก่อให้เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์จากการประกอบกิจการผลิตยางแท่งและยางผสม ของบริษัท เซาท์แลนด์ รีซอร์ซ (ตรัง) จำกัด ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

Important!

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปล่องระบายอากาศและในบรรยากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (สตูล) จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่งเอส ที อาร์ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำคณะจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อทำความเข้าใจ และ startup โครงการ จิตอาสา รักษ์แม่รักษ์แม่น้ำ พื้นที่คลองอู่ตะเภา โดยพบปะกับผู้ประกอบการ ในการนี้นายนเรศวร์ ตรียงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เข้าร่วมประชุมด้วย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

 

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ได้รับคำขอความอนุเคราะห์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ให้เก็บตัวอย่างอากาศในบริเวณพื้นที่คัดแยกปลาในเรือ ณ ท่าเรือน้ำลึกสงขลา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการวิเคราะห์ตัวอย่างตรวจสอบหาสาเหตุของการเจ็บป่วย (มึนศีรษะ แขนขาอ่อนแรง) ของพนักงานคัดแยกปลาต่อไป

 

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดเสียงรบกวน (กลางคืน) ณ บ้านผู้ได้รับผลกระทบ จากการประกอบกิจการบริษัท พีวาย เอ็มไพร์วู้ด จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เพื่อทำการแปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี อัดน้ำยาและอบไม้ เพื่อจำหน่าย ตั้งอยู่ที่ ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา

 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นในปล่องระบายอากาศ Dryer Line 3 จำนวน 2 จุด ของบริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด ประกอบกิจการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ตั้งอยู่ที่ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Important!

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตเข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นในปล่องระบายอากาศ บริษัท เกรท โกลฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ประกอบกิจการผลิตถุงมือยาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

Important!

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสตูล เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการเก็บตัวอย่างสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว,น้ำบริเวณโรงงานและเก็บตัวอย่างดิน,น้ำ บริเวณสวนยางพาราของผู้ได้รับผลกระทบ จากการประกอบกิจการของ บริษัท วู้ดเวอร์คอังสุธน จำกัด ประกอบกิจการแปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

                                                                      

Important!

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในปล่องระบายอากาศและในบรรยากาศ และทำการตรวจวัดเสียงรบกวนบริเวณบ้านผู้ร้องเรียน จากการประกอบกิจการของ บริษัท เซาท์แลนด์รีซอรซ (ตรัง) จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตยางแท่งและยางผสม ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Important!

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นในปล่องระบายอากาศ และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด ของบริษัท นาเมืองเพชรพาราวู้ด จำกัด ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยา อบไม้ และสับ บดไม้เพื่ออัดเป็นแท่ง ตั้งอยู่ที่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

Important!

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562 รรอ.กรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย เจ้าหน้าที่กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 เจ้าหน้าที่กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ กองวิจัยวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน เข้าดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขมลพิษทางอากาศและน้ำ ของโรงงานในเครือ บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด และบริษัท พาเนล พลัส จำกัด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

Important!

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นในปล่องระบายอากาศ บริษัท ฮองเส็ง ทิมเบอร์ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) ประกอบกิจการ แปรรูปไม้ยางพาราเพื่อจำหน่าย อัดน้ำยาและอบไม้ ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

 

Important!

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดเสียงรบกวนโรงงานประกอบกิจการทำวงกบประตู หน้าต่าง งานไม้เฟอร์นิเจอร์ ไม้เข้าลิ้น ไม้บัว ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

Important!

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ได้เข้าดำเนินการเก็บตัวอย่างอากาศ ตามโครงการศึกษาหาสารเคมีเพื่อช่วยกำจัดกลิ่นจากการบำบัดกลิ่นแบบ wet scrubber ของโรงงานผลิตยางแท่ง STR20

                                                           

Important!

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ปล่องระบายอากาศในบริเวณโรงงาน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

Important!

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นในปล่องระบายอากาศจำนวน 1 จุด และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ และตรวจวัดเสียงรบกวน ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยรัตน์ชาร์โคล ประกอบกิจการผลิต ผลิตถ่านอัดแท่ง ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

Important!

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดเสียงรบกวน (กลางคืน) ณ บ้านผู้ได้รับผลกระทบ จากการประกอบกิจการโรงงานของสมชายน้ำแข็งหลอด ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

 

Important!

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นในปล่องระบายอากาศจำนวน 2 ปล่อง และเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ จำนวน 2 จุด ของบริษัท ซุ่นไทย พาราวู้ด จำกัด ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

Important!

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนมลพิษอากาศและเสียง กวท. และเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจสอบกลิ่นริมรั้วโรงงาน และจากปล่องระบายอากาศ จากการประกอบกิจการของ   บริษัท บีวีพี มารีน โปรดักส์ จำกัด

 

Important!

วันที่ 21 มิ.ย.62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เข้าดำเนินการตรวจวัดแก๊สและฝุ่นในปล่องระบายควันหม้อไอน้ำขนาด 35 ตัน บริษัท ศรีไสวปาล์มออยล์ กรุ๊ป ถ.เขาพนม-ทุ่งใหญ่ ต.โคกหาร อ.เขาพนม จ.กระบี่

Important!

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางจินดา เตซะศรินทร์ ผอ.กวภ.ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้ จ.สงขลา โดยมี ผอ.นเรศวร์ ตรียงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ ในการนี้นางวรรณา เพชรพีระพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมรับฟังปัญหา