ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เข้าดำเนินการตรวจสอบและทำการตรวจวัดฝุ่นละอองและก๊าซภายในปล่องระบายอากาศ จากการประกอบกิจการของ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด โรงงานผลิตยางเครป,ยางแท่งเอส ที อาร์20,ยางผสม,น้ำยางข้น ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 22 ส.ค.62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจติดตามห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท เกลือพิมาย จำกัด ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

                                                                               

วันที่ 21 ส.ค.62 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจติดตามห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท แก่นขวัญ จำกัด ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น และบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

                                                         

 

วันนี้ 20 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562-1 สิงหาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมตรวจสอบโรงงานและเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย หจก.กันทรลักษ์ไทยนต์ ประกอบกิจการผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2562-1 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด อบต.เมืองเปลือย รพ.สต.เมืองเปลือย ผญบ.หมู่2 และชาวบ้านตำบลเมืองเปลือย ร่วมตรวจสอบโรงงานและเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่าย หจก.เจ เอ็ม ประดับยนต์ กิจการทำชิ้นส่วนประดับยนต์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับคณะเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการจาก เครือข่ายธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จังหวัดยโสธร

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้อนรับคณะเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการจาก บริษัท เอกอุทัย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายตรวจวัดฝุ่นละอองและก๊าซภายในปล่องระบาย และตรวจวัดเสียง,ความร้อน,แสงในบริเวณทำงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัดตำบล หาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตรวจวัดฝุ่นละอองและก๊าซภายในปล่องระบาย และตรวจวัดเสียง,ความร้อน,แสงในบริเวณทำงาน บริษัทไทยซุนฟู้ดส์ จำกัดตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ตรวจวัดฝุ่นละอองและก๊าซภายในปล่องระบาย ตรวจวัดเสียงและความร้อนในบริเวณทำงาน บริษัทอัลไลแอนซ์คลีนเพาเวอร์จำกัด ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดฝึกการอบรมการใช้งาน e-report ตามโครงการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดวิเคราะห์มลพิษน้ำทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้ร่วมฝึกอบรมจาก 20 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ กว่า 50 ท่าน