ความคืบหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์อีอีซีไออี EECie


                                                                               


Important!

 กรอ.ทุ่ม 400 ล้านบาท ตั้งศูนย์อีอีซีไออี ดูแลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม นํ้า อากาศ กากอุตสาหกรรม วัตถุอันตรายและความปลอดภัย มุ่งดูแลเป็นพิเศษในเขตนิคมอุตสาหกรรมหนาแน่น 8 แห่ง ในอีอีซี ชงของบ 12 ล้านบาท ศึกษาความเป็นไปได้ อ่านเพิ่มเติม 

Important!

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เตรียมใช้งบประมาณ 400 ล้านบาท ตั้งศูนย์เฝ้าระวังปัญหามลพิษในเขตนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) หลังพบภาคอุตสาหกรรมขยายพื้นที่การลงทุนหนาแน่น มากกว่า แสนไร่ อ่านเพิ่มเติม