มิ.ย. 08

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอ หลักการปรับแต่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว
เชื้อเพลิงก๊าซ


มิ.ย. 08

(No title)

  • วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายศุภกิจ บุญศิริ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานการประชุมวิชาการ การประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 (Safety 2018 - The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion ) ณ ห้องประชุมภิรัช 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร