มิ.ย. 08

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “กระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 4.0” วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง<ลงทะเบียน>
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
และแบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย

มิ.ย. 08

(No title)

  • วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงานเป็นผู้กล่าวรายงาน การฝึกอบรม เรื่อง “Smart Industrial Safety” โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม