มิ.ย. 08

ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการการปรับแต่งการเผาไหม้ของหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลว
เป็นสื่อนำความร้อน “เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

“คำแนะนำในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019” สำหรับผู้ประกอบกิจการโรงงาน
ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง
และแบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย

มิ.ย. 08

(No title)

  • ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน เข้าร่วมโครงการ Smart Industrial Safety Technologies for Thailand ณ ประเทศญี่ปุ่น