«

มิ.ย. 08

(No title)

  • ระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายกรณ์ภัฐวีญ์ ม่วงน้อย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน เข้าร่วมโครงการ Smart Industrial Safety Technologies for Thailand ณ ประเทศญี่ปุ่น