ทดสอบการส่งข้อมูลรถขนกากอุตสาหกรรมให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี Web Service >> example

** = number

vender_id**
provider_name
locations_count0

# driver_id unit_id seq** utc_ts recv_utc_ts lat** lon** alt** speed** engine_status** fix** license course** hdop** num_sats** gsm_cell** gsm_loc** gsm_rssi** mileage** ext_power_status** ext_power** high_acc_count** high_de_acc_count** over_speed_count** max_speed**SEND :

RECIEVE :