Diw Webboard

ร้องเรียนกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม
โดยคุณ : p.rakangphet@inveaquaculture.com
2019-07-19 11:12:57

ทางโรงงานได้คีย์ขออนุญาตวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ขออนุญาตเพิ่มเติมวัสดุที่ไม่เป็นอันตราย เข้าไปในระบบเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2562 ปัจจุบันวันที่ 19 ก.ค. 2562 คำขอยังไม่ได้รับการอนุมัติ จึงอยากโทรไปสอบถามสถานะการพิจารณา ที่กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 2 0-2202-4167 (นางสาววรณัน กิตติสาร) แต่ไม่สามารถติดต่อได้ คือไม่มีผู้รับสาย โดยติดต่อไปทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 ซึ่งเข้าใจได้ว่าวันที่ 16-17 ก.ค. 2562 คือวันหยุดราชการ แต่วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2562 ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้ โดยได้โทรไปที่เบอร์ 02-2024000 ก็ให้โทรไปที่อีกเบอร์ เรื่อยๆ สรุปคือไม่สามารถติดต่อ กลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม ได้เลย

ความคิดเห็นที่ 1
โดยคุณ : ผ่านมาดู

ระบบ E-license เจ้าหน้าที่สามารถพิจารณาบนมือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เลย เพียงแต่หากอยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้อำนวยการกลุ่ม หรือผู้อำนวยการกอง ก็จะแสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในครั้งแรก หรือทั้งนี้หากจะตามเรื่องคำขอ ในกรณีที่ จนท. ผู้มีรายชื่อไม่อยู่ ก็น่าจะสามารถแจ้งไปยังผู้อำนวยการกลุ่ม หรือผู้อำนวยการกอง เพื่อติดตามเรื่องได้นะ

ความคิดเห็นที่ 2
โดยคุณ : miink.miink@hotmail.com

ใช่การพิจารณาล่าช้ามากๆ ของทางเราส่งเรื่องไปวันที่ 11/07/62 รอเจ้าหน้าที่พิจารณา (นายณัฐวุฒิ พร้อมมูล) จนถึงตอนนี้วันที่ 5/08/62 ก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะโทรติดตามความคืบหน้า 0-2202-4195 ไม่มีผู้รับสายบ้าง มีเจ้าที่รับแต่บอกว่าลงเวรบ้าง ออกตรวจบ้าง ไม่อยู่ที่โต๊ะบ้าง ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ขอแล้วล่าช้ากันมากแบบนี้ การพิจารณาล่าช้า ทำให้เกิดผลกระทบ คือพื้นที่การจัดเก็บขยะอันตรายไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถขนได้ต้องรอการอนุมัติ เพิ่มความเสี่ยงให้กับทางสถานประกอบการเข้าไปอีก ทางเราพยายามให้บริษัทดำเนินเรื่องการขนกากให้ถูกต้องตามกำหนดเวลา แต่ปัญหาในเรื่องดังกล่าว ทำให้บางครั้งอาจส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติตามได้ 100% แน่ๆ หากยังล่าช้าอยู่แบบนี้ ค่ะ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :