Diw Webboard

สอบถามเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่เสียออกนอกโรงงาน
โดยคุณ : newgoodheng@yahoo.co.th
2018-08-15 21:35:54

สอบถามการนำแบตเตอรี่เสียออกนอกบรอเวณโรงงาน รบกวนขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่เสียออกนอกบริเวณโรงงานโดยผู้ที่นำออกไปนั้นไม่ได้มีเอกสารใดๆ นำออกไปโดยการขายแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้กับโรงงานนั้นๆ แล้วทางเจ้าหน้าที่โรงงานนั้นๆก็ให้ทางผู้ขาย เทิร์นแบตเตอรี่เก่าเพื่อเป็นส่วนลดแบตเตอรี่ลูกใหม่ ดังนั้นผู้ที่ทำการขายแบตเตอรี่ลูกใหม่นำแบตเตอรี่ลูกเก่าที่เสียแล้วออกนอกบริเวณโรงงานโดยไม่มีเอกสารใดๆที่ควบคุมที่ถูกต้อง ในกรณีนี้ทางโรงงานจะมีความผิดมั๊ยคะ? แล้วในหลักความเป็นจริงแล้วทางโรงงานไม่สามารถนำแบตเตอรี่ออกโดยที่ไม่มีเอกสารที่ถูกต้องจากผู้รับซื้อ หรือ ไม่คะ? รบกวนผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยชี้แจงในส่วนนี้ด้วยค่ะ จะได้ให้ทางโรงงานปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินการเพื่อความถูกต้องค่ะ ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1
โดยคุณ : เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม

แบตเตอรี่ใช้งานจากการใช้งานในโรงงานจัดเป็นสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 รหัสของเสียคือ 1606xx ขึ้นอยู่กับชนิดหรือประเภทของแบตเตอรี่ เช่น แบตเตอรี่ตะกั่วกรด รหัส 160601 ซึ่งการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ต้องขออนุญาตนำออกนอกโรงงานตามแบบ สก.2 พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา โดยสามารถดูรายละเอียดการขออนุญาตได้ที่คู่มือประชาชนที่ http://reg.diw.go.th/manual/

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :
CAPTCHA Image [ Change Image ]