Diw Webboard

รอการตรวจสอบพิจารณา (สก.2 )จากเจ้าหน้าที่นานมากๆค่ะ
โดยคุณ : bongkoch@pidilitebamco.com
2019-03-27 11:09:34

ทางบริษัทได้คีย์ขออนุญาตรายปีไปเมื่อปลายปีที่แล้ว 7 รายการ ได้รับอนุมัติ 1 รายการ ค้าง 6 รายการ(ใช้เวลาในการพิจารณานาน) เจ้าหน้าที่ให้เปลี่ยนรหัสกาก และแนบค่าความร้อน ได้คีย์ใหม่อีกครั้ง เลขที่คำขอ E-8455/2562 วันที่20/2/2562 ปัจจุบันวันที่ 27/3/2562 ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ทำให้เกิดผลกระทบกับผู้ประกอบการดังนี้ค่ะ 1.พื้นที่การจัดเก็บขยะอันตรายไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถขนได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 2.มีสินค้าเสื่อมสภาพที่ต้องกำจัด ได้เลื่อนนัดกับทางสรรพากรไปแล้วเมื่อวันที่ 15/3/2562 จึงเรียนมาเพื่อช่วยเร่งในการพิจารณา ด้วยความนับถือ

แสดงความคิดเห็น

ชื่อ/email ของคุณ :
รายละเอียด :